زمان مطالعه: 3 دقیقه دقیق‌ترین نقشه از ماده تاریک موجود در عالم آماده شد ماده تاریک موجود در عالم با دقیق ترین نقشه ارائه گردید. این نقشه پیش‌تر برای تایید نظریه‌ای از اینیشتین در مورد چگونگی رشد ساختارهای عظیم و خم شدن نور در طول تاریخچه گیتی استفاده شده است و می‌تواند به حل […]