زمان مطالعه: 2 دقیقه دریافت مختصات جغرافیایی و نشانی استاندارد از طریق کد پستی تبدیل کد پستی به آدرس و نشانی استاندارد و دریافت مختصات جغرافیایی کدپستی ، احراز نشانی و آدرس و تاییدیه کد پستی یک راه کار مناسب برای توسعه کسب و کارهای مکان محور می باشد. سرویس اخبار فناوری اطلاعات – […]

زمان مطالعه: 18 دقیقه قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ قانون تجارت الکترونکی + PDF مصوب سال 1382 می باشد. این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود. اخبار ارتباطات و فناوری اطلاعات باب اول – […]