زمان مطالعه: 2 دقیقه مدیرعامل شرکت پست در مراسم انعقاد قرارداد مشترک شرکت پست و الوپیک برای راه اندازی سرویس الوپست اظهار کرد: در این همکاری شرکت های بخش خصوصی هم می توانند برای همکاری وارد این عرصه شوند. الو پست سرویس جدید شرکت ملی پست با هدف اجرای پروژه های عملیاتی طرح تحول […]

زمان مطالعه: 3 دقیقه پست در سال های متمادی با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است در این مطلب سعی به بررسی نقش پست در توسعه کسب و کارهای مجازی خواهد شد. پست در سال های اخیر با توجه به توسعه فناوری های ارتباطی با چالش های جدی مواجه شده است . به […]

زمان مطالعه: 2 دقیقه طرح تحول ديجيتال شرکت ملی پست ، ظرف یک هفته با اعلام سه فراخوان، همکاری گسترده با بخش خصوصی را کلید زد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست ، با اجرای طرح تحول دیجیتال در پست و تغییر رویکرد سنتی به سمت پلت فرمی شدن خدمات، بخش خصوصی به […]