زمان مطالعه: 2 دقیقه گام های پست در حوزه تحول دیجیتال احراز نشانی پست و تاییدیه کدپستی توسط شرکت ملی پست یک گام مناسب در توسعه دولت الکترونیک می باشد. سرویسی که در حال حاضر برای برخی از دستگاه ها ازجمله پلیس در حال ارائه می باشد. سرویس اخبار ارتباطات  – شرکت ملی پست […]

زمان مطالعه: 2 دقیقه مدیرعامل شرکت پست در مراسم انعقاد قرارداد مشترک شرکت پست و الوپیک برای راه اندازی سرویس الوپست اظهار کرد: در این همکاری شرکت های بخش خصوصی هم می توانند برای همکاری وارد این عرصه شوند. الو پست سرویس جدید شرکت ملی پست با هدف اجرای پروژه های عملیاتی طرح تحول […]

زمان مطالعه: 3 دقیقه پست در سال های متمادی با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است در این مطلب سعی به بررسی نقش پست در توسعه کسب و کارهای مجازی خواهد شد. پست در سال های اخیر با توجه به توسعه فناوری های ارتباطی با چالش های جدی مواجه شده است . به […]

زمان مطالعه: 2 دقیقه طرح تحول ديجيتال شرکت ملی پست ، ظرف یک هفته با اعلام سه فراخوان، همکاری گسترده با بخش خصوصی را کلید زد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست ، با اجرای طرح تحول دیجیتال در پست و تغییر رویکرد سنتی به سمت پلت فرمی شدن خدمات، بخش خصوصی به […]