رئیس سازمان ثبت احوال از تولید نسل جدید کارت‌های هوشمند با فناوریهای روز خبر داد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد. وی گفت: نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر می‌کنیم. هاشمی کارگر این امر را یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی دانست.

نسل جدید کارت‌های هوشمند با فناوریهای روز در دستور کار ثبت احوال قرار گرفت.

اخبار ارتباطات و فناوری اطلاعات – هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعتبار کارت‌های هوشمند ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارت‌های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. در حال حاضر و در آینده تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از کارت ها  فرا می رسد.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی هایی که انجام گرفت  تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد. وی گفت: نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر می‌کنیم. هاشمی کارگر این امر را یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی دانست.

وی تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت‌هایی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام می‌شود تا پایان ۱۴۰۵ تمدید کنیم که مردم دغدغه‌ای نداشته باشند و بتوانند به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و همین طور بخش‌های دولتی و بخش‌های خدماتی نیز بتوانند به راحتی خدمات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.

گفتنی است کارت های هوشمند ملی می تواند باعث حذف کلیه کارت های شناسیی و ادغام در یک کارت شود.